Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 01

%0

Kente daha nitelikli hizmet sunulması amacıyla bilgi teknolojileri, mali kaynaklar, personel kapasitesi ve yetkinliğin verimli ve etkin kullanıldığı bütün paydaşlarla etkin iletişimin sağlandığı, liyakate dayalı personel memnuniyete dayalı kurumsal yapının kurulması

HEDEF 1.2


İnsan kaynaklarında kapasite geliştirmek ve hizmet içi eğitim yapmak


Sorumlu birim
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
-
Riskler
Oryantasyon eğitimine birimin kendi teknik personelleri tarafından düzenlemesi nedeniyle bütçe ayrılmaması.
Maliyet Tahmini
610.000,0 ₺
Tespitler
  • Vizyon sahibi yöneticilerin yetiştirilmesinde uygulanacak eğitimlerin yeterli olmaması.
  • Başkanlığımızda görev yapan tüm personelimizin sosyal yardımlaşma ve dayanışma çerçevesinde herhangi bir oluşumunun bulunmaması.

İhtiyaçlar
  • Norm Kadro ile yeterli kadro tahsis edilmesi.
  • Mevzuat takibinin düzenli olarak yapılması.
  • Kurum içi katılımcılığın öne çıkartılması.
  • Personel yönetiminden, stratejik İnsan Kaynakları yaklaşımına geçilmesi.
  • Personelin hizmet içi eğitimlerinin profesyoneller tarafından verilmesi.
  • İşin gerektirdiği niteliklere sahip personelin istihdam edilmesi.
PERFORMANS 1.2.1
Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%50
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.2.1
Düzenlenen Oryantasyon Eğitimi Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%0
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.2.2
Düzenlenen Etkinlik Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%49
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.2.3
Alınan Personel Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%0
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE