Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 01

%0

Hak ve eşitlik temelli bir yaklaşımla toplumsal gelişim desteklenecek ve refah artırılacaktır

HEDEF 1.4


Çocuk Dostu Kent kriterlerine uygun olarak, çocuklara yönelik eğitici, geliştirici ve destekleyici hizmetler geliştirilecektir


Sorumlu birim
Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • Bilgi İşlem Müdürlüğü
 • Fen İşleri Müdürlüğü
 • Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
 • Medya Müdürlüğü
 • Özel Kalem Müdürlüğü
 • Park ve Bahçeler Müdürlüğü
 • Plan ve Proje Müdürlüğü
 • Sağlık İşleri Müdürlüğü
 • Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü
 • Temizlik İşleri Müdürlüğü
 • Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Riskler
 • Mali kaynaklarının sınırlı olması
 • Kreşler ve bakım evlerinin kapasitelerinin sınırlı olması nedeniyle yoğun ihtiyaca cevap verilememesi
 • Yeni eğitim alanlarının kurulmasına uygun yerlerin az sayıda olması

Maliyet Tahmini
2.000.000,0 ₺
Tespitler
Mevcut kreşlerde ve bakım evlerinde yetişkin yemeği kullanılması
İhtiyaçlar
Çocuk Dostu Mutfak için tüm kreşlere ve bakım evlerine hizmet verecek bir merkezi tesisin kurulması
PERFORMANS 1.4.1
Açılan kreş ve gündüz bakımevi sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.4.2
Çocuk mutfağından düzenli olarak sağlıklı gıda tüketen çocuk sayısı ( kişi )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.4.3
Kreşlerde ve gündüz bakımevinde çalışan nitelikli personel sayısı ( kişi )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.4.4
Kreşlerde ve gündüz bakımevinde çalışan personele aldırılan eğitim günü sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE