Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 01

%0

Hak ve eşitlik temelli bir yaklaşımla toplumsal gelişim desteklenecek ve refah artırılacaktır

HEDEF 1.7


Toplumsal eşitliği, dezavantajlı sosyal grupların ihtiyaçlarına duyarlılığı ve belediye hizmetlerinin herkes için erişilebilirliğini sağlamaya yönelik çalışmalar yürütülecektir


Sorumlu birim
Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • Halkla İlişkiler Müdürlüğü
 • Hukuk İşleri Müdürlüğü
 • Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürlüğü
 • Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
 • Medya Müdürlüğü
 • Muhtarlık ve Toplumsal Katılım Müdürlüğü
 • Özel Kalem Müdürlüğü
 • Sağlık İşleri Müdürlüğü
 • Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Riskler
Gerçekleştirilen bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmalarının eşitlik politikalarının ana akımlaştırılamaması
Maliyet Tahmini
0,0 ₺
Tespitler
İnsan Hakları, Eşitlik politikaları, Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Bütçeleme ve Şiddete karşı mücadele çalışmalarında konferans programlarının farkındalık alanında etkili olması
İhtiyaçlar
 • Toplumsal Eşitlik Birimi ve belediyenin diğer müdürlük ve birimlerinin koordinasyonlu çalışmasına ilişkin toplantıların organize edilmesi.
 • Belediyenin kurum içi koordinasyon ve iletişim kanallarının geliştirilmesi
 • İBB ve diğer kamu kurumlarıyla ortak çalışmaların yürütülmesi
 • Bu alanda aktif STK'lar ile kurumsal işbirliği olanaklarının artırılması
PERFORMANS 1.7.1
Hak temelli ve ayrımcılık karşıtı verilen kurum içi ve kurum dışı eğitim sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.7.2
Belediye çalışmalarına katkı sağlamaya yönelik işbirliği yapılan sivil toplum örgütlerinin sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.7.3
Gerçekleştirilen konferans, çalıştay sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.7.4
Madde bağımlılığıyla mücadelede koruyucu ve önleyici amaçla düzenlenen eğitim sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.7.5
Engellilik alanında iç ve dış paydaşlarla geliştirilen ortak proje sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE