Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 08

%20

Sürdürülebilir sosyal hizmet çalışmalarıyla başta dezavantajlı gruplar olmak üzere bütün Sultanbeyli sakinlerinin, paydaşlarla işbirliği içerisinde, sosyal refahını yükseltmek ve kentlileşme bilincini artırarak, sosyal uyum düzeyi yüksek bir ortamda yaşamasını sağlamak

HEDEF 8.2


Dezavantajlı gruplar öncelikli olmak üzere tüm ilçe sakinlerimizin işgücü piyasasına yönelik eğitim, danışmanlık, rehberlik ve istihdama erişme faaliyetleriyle yaşam kalitesini yükseltmek ve toplumsal refahı artırmak


Sorumlu birim
Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • Destek Hizmetleri Müdürlüğü
 • Zabıta Müdürlüğü
 • Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Riskler
 • Bütce imkanlarının ihtiyacı karşılayacak seviyede olmaması
 • Eğitimler için yeterli ekipman ve personel sağlanaması
 • İşgücü piyasasında arzın düşmesi talebin yükselmesi

Maliyet Tahmini
2.388.067,31 ₺
Tespitler
 • Paydaşlarla işbirliğinin yeterli, etkin ve etkili olmaması
 • Düzenlenecek eğitimler için uygun alan bulunmaması
 • İşgücü kapasitesini artırmak için gereken farkındalığın sağlanamaması

İhtiyaçlar
 • Paydaşlarla işbirliğinin güçlendirilmesi ve işbirliği yapılan paydaş sayısının artırılması
 • İşgücü kapasitesini artırmak için iyi planlanmış farkındalık eğitimlerinin yapılması
 • Düzenlenecek eğitimlerin sürekliliği için özen alan oluşturulması
PERFORMANS 8.2.1
2021
Çeşitli meslek grupları ile ilgili işgücü piyasası tespitine yönelik ziyaret edilen işyeri sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%50
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 8.2.2
2021
İşgücü kapasitesi artıracak eğitim ve etkinliklerin sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 8.2.3
2021
Çeşitli meslek grupları ile ilgili kurum kuruluş ve kişilerle işbirliği yapılması ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 8.2.4
2021
Kariyer yönetimi yapılan kişi sayısı ( kişi )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE