Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 08

%20

Sürdürülebilir sosyal hizmet çalışmalarıyla başta dezavantajlı gruplar olmak üzere bütün Sultanbeyli sakinlerinin, paydaşlarla işbirliği içerisinde, sosyal refahını yükseltmek ve kentlileşme bilincini artırarak, sosyal uyum düzeyi yüksek bir ortamda yaşamasını sağlamak

HEDEF 8.4


Yürütülen tüm faaliyetlerde önleyici hizmet bilincini geliştirmek


Sorumlu birim
Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • Destek Hizmetleri Müdürlüğü
 • Kültür İşleri Müdürlüğü
 • Zabıta Müdürlüğü

Riskler
 • Bütce imkanlarının ihtiyacı karşılayacak seviyede olmaması
 • Önleyici hizmet çalışmalarının tüm faaliyetlere yansıtılacak şekilde planlanmaması
 • Önleyici hizmetler konusunda personelin yeterince bilinçlendirilememesi
 • Hizmetlerin uygulayıcılar tarafından yeterince önemsenmemesi
 • Kurumlar arası işbirliğinin yeterli düzeyde sağlanamaması

Maliyet Tahmini
9.726.326,64 ₺
Tespitler
 • Yeterli personel olmayışı
 • Önleyici hizmet çalışmalarının aktif yürütülmesini destekleyecek proje ve faaliyetlerin hayata geçirilmemesi
 • Önleyici faaliyetlerle ilgili bilinçlendirme çalışmalarının yapılmaması
 • Önleyici faaliyetlerin her alandaki tüm faaliyetlere yansıtılmaması

İhtiyaçlar
 • Yeterli personel temin edilmesi
 • Önleyici hizmet çalışmalarının daha da aktif yürütülmesi için destekleyici proje ve faaliyetlerin hayata geçirilmesi
 • Önleyici faaliyetlerlerle ilgili bilinçlendirme çalışmalarının her alanda bir hizmet karşılığının olmasının sağlanması
PERFORMANS 8.4.1
2021
Kadının güçlendirilmesine yönelik verilen eğitim sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 8.4.2
2021
Psikolojik , ekonomik, fiziksel, cinsel vb. Şiddete yönelik yapılan eğitim, etkinlik sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%40
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 8.4.3
2021
Kamu ve STK'larla yapılan işbirliği sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 8.4.4
2021
Bağımlılığını önlemek için yapılan farkındalık faaliyetleri sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 8.4.5
2021
Erken çocukluk konusunda düzenlenen toplumsal farkındalık faaliyetleri sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE