Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 08

%86

Finansal sürdürülebilirliği sağlamak

HEDEF 8.1
Gayrimenkulleri Etkin ve Fonksiyonel Bir Şekilde Yönetmek
İNCELE
HEDEF 8.2
Kurumsal Kaynak Planlaması ile Tedarik Süreçlerini Tasarrufu Sağlayarak Şeffaf ve Hesap Verilebilir Bir Şekilde Yönetmek
İNCELE
HEDEF 8.3
Yeni Gelir Kaynakları Oluşturmak, Mevcut Kaynakları Tasarruf ve Bütçe Disiplini ile Eşitlik ve Şeffaflık Çerçevesinde Yönetmek
İNCELE
HEDEF 8.4
Alternatif Finansman Kaynakları Geliştirmek
İNCELE