Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 08

%26

Finansal sürdürülebilirliği sağlamak

HEDEF 8.3


Yeni Gelir Kaynakları Oluşturmak, Mevcut Kaynakları Tasarruf ve Bütçe Disiplini ile Eşitlik ve Şeffaflık Çerçevesinde Yönetmek


Sorumlu birim
Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Dış İlişkiler Daire Başkanlığı
Riskler
Ekonomik Kriz ve Mevzuat Değişiklikleri Nedeniyle Yatırım Finansman Dengesinin Bozulması
Maliyet Tahmini
172.266.587,0 ₺
Tespitler
Gelirlerin TL, Borçlanmanın Bir Kısmının Yabancı Para Birimi ile Yapılmakta Olması
İhtiyaçlar
Borçlanma Miktarlarının Gelir Bütçesine Göre, Doğru Öngörü ile Planlanması
PERFORMANS 8.3.1
2022
Alacaklarda Elektronik Takip Proje Planın Tamamlanma Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 8.3.2
2022
Gelir Bütçesine Uyum Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%40
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 8.3.3
2022
Gider Bütçesine Uyum Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%40
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 8.3.4
2022
Ulusal ve Uluslararası Projelerden Elde Edilen Hibe Toplamı ( ₺ )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE