Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 08

%26

Finansal sürdürülebilirliği sağlamak

HEDEF 8.4


Alternatif Finansman Kaynakları Geliştirmek


Sorumlu birim
Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)

Riskler
Kur ve Faiz Değişikliklerinden Kaynaklanan Finansman Maliyetlerinin Artması
Maliyet Tahmini
10.233.469,0 ₺
Tespitler
Döviz Kurundaki Dalgalanma
İhtiyaçlar
Alternatif Finansman Kaynaklarının Geliştirilmesi
PERFORMANS 8.4.1
2022
Finansman Bütçesine Uyum Oranı (Kredi Anapara Ödemeleri) ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%100
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE