Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 08

%86

Finansal sürdürülebilirliği sağlamak

HEDEF 8.1


Gayrimenkulleri Etkin ve Fonksiyonel Bir Şekilde Yönetmek


Sorumlu birim
Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
Riskler
  • İmar Affı
  • Tahliye ve Tasfiye Süreçlerinin Uzaması
  • Ecrimisil Tahsilatlarının Yeterli Düzeyde Yapılamaması

Maliyet Tahmini
2.324.958.200,0 ₺
Tespitler
Etkin ve Verimli Gayrimenkul Yönetiminin Yeterli Düzeyde Olmaması & Gayrimenkul Gelirlerinin Tahsilâtında Düzensizlik & Gayrimenkul Güncel Değerlerinin Tespiti ve Dijital Altyapısının Yeterli Düzeyde Olmaması & Hukuki Süreçlerinin Uzun Olması ve Teknik Personelin Yetersizliği., Gayrimenkullerle İlgili Yönetmeliğin Olmaması.
İhtiyaçlar
Tam Kapasiteli Kullanılmayan Gayrimenkullerinin İhtiyaç Duyulan Hizmet Alanlarında Kullanılması & Gayrimenkul Altyapısının Güncel Takibe Olanak Tanıyacak Şekilde Planlanması & Gayrimenkul Verilerinin Güncel (Değerlemeleri İle Birlikte) ve Veri Tabanında Tutulması & Gayrimenkullerin Hukuki Süreçlerinin Özel Olarak Takip Edilmesi, Belediye Mülklerinin Satışı Kiralanması ve Tahsisi Hakkında İlgili Yönetmeliğin Çıkarılması
PERFORMANS 8.1.1
2022
Gayrimenkul Gelirlerinin Belediye Öz Gelirleri İçindeki Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 8.1.2
2022
Kamulaştırma Bütçesine Uyum Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%12
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 8.1.3
2022
Kira Gelirleri Tahsilat Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 8.1.4
2022
Reklamdan Elde Edilen Gelirin Önceki Yıla Göre Artış Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 8.1.5
2022
Uzlaşma Yoluyla Kamulaştırma Oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%8
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE