Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%18

Ekonomik gelişimi desteklemek

HEDEF 2.1
Belediye hizmetlerinde verimliliği artıracak ve şehir hayatının niteliğini yükseltecek, şehrin ekonomik gelişimini destekleyecek Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları yapmak, sektörel raporlar hazırlamak
İNCELE
HEDEF 2.2
Tarımsal gelişimi desteklemek, doğal hayatın korunması ve Hayvanat Bahçesinin dünyanın en önemli hayvanat bahçelerinden biri haline getirilmesine yönelik çalışmalar yapmak
İNCELE
HEDEF 2.3
Belediyede tasarruf oranını yükseltmeye, gelir kaynaklarını çeşitlendirmeye ve gelirleri artırmaya yönelik kapsamlı bir eylem planını hayata geçirmek
İNCELE
HEDEF 2.4
Ulusal ve uluslararası işbirliklerinin fon, hibe, dış ilişkiler ve kentler diplomasisi düzeyinde sürdürülebilirliğini sağlamak
İNCELE