Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%18

Ekonomik gelişimi desteklemek

HEDEF 2.3


Belediyede tasarruf oranını yükseltmeye, gelir kaynaklarını çeşitlendirmeye ve gelirleri artırmaya yönelik kapsamlı bir eylem planını hayata geçirmek


Sorumlu birim
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Diğer harcama birimleri
Riskler
  • Belediye gelirlerinde vatandaşlardan yeterince tahsilat yapılamaması.
  • Kalite Yönem sistemi belgesi alınmasında personelin destek olmaması.

Maliyet Tahmini
2.773.866.887,5 ₺
Tespitler
-
İhtiyaçlar
-
PERFORMANS 2.3.1
2021
Belediye cari giderlerinde bir önceki yıla göre sağlanan tasarruf oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.3.2
2021
Belediye gelirlerinde bir önceki yıla göre sağlanan reel artış oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.3.3
2021
Uluslararası düzeyde saygın bir kalite yönetim sistemi belgesinin alınması yönelik çalışmaların tamamlanma oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.3.4
2021
İç kontrol ve ön mali kontrol hizmetlerinin niteliğinin artırılmasına yönelik yapılan çalışmaların sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.3.5
2021
Mali veri ve raporların tamamlanma oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE