Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%18

Ekonomik gelişimi desteklemek

HEDEF 2.2


Tarımsal gelişimi desteklemek, doğal hayatın korunması ve Hayvanat Bahçesinin dünyanın en önemli hayvanat bahçelerinden biri haline getirilmesine yönelik çalışmalar yapmak


Sorumlu birim
Doğal Haya Koruma ve Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Diğer harcama birimleri
Riskler
-
Maliyet Tahmini
49.730.681,25 ₺
Tespitler
-
İhtiyaçlar
-
PERFORMANS 2.2.1
2021
Antep Fıstığı Üretimini Geliştirme Projesinin gerçekleştirilme oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%8
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.2.2
2021
Zeytincilik Gelişim Merkezi Projesinin tamamlanma oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%8
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.2.3
2021
Sözleşmeli Üretim Sistemi Projesinin gerçekleştirilme oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%8
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.2.4
2021
Yerel Çeşitleri Geliştirme Projesinin gerçekleştirilme oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%8
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.2.5
2021
Şempanze Adası Projesinin tamamlanma oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%4
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.2.6
2021
Sahipsiz hayvanlar için hayvan barınağının tamamlanma oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%4
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.2.7
2021
Hayvanat bahçesindeki doğal yaşam alanlarında iyileştirme oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.2.8
2021
Hayvanat Bahçesindeki sosyal donatı alanlarının sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.2.9
2021
Hayvanat Bahçesindeki tür sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.2.10
2021
Hayvanat Bahçesini ziyaret edenlerin sayısı ( kişi )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.2.11
2021
Hayvanat Bahçesinden elde edilen yıllık gelir miktarı ( ₺ )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.2.12
2021
Islah edilen sahipsiz hayvan sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.2.13
Ürecilere verilen eğitim süresi ( saat )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.2.13
Ürecilere dağılan hayvansal üretim için mal ve malzeme miktarı/sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.2.14
Ürecilere yönelik düzenlenen program sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.2.15
Daire Başkanlığımızın ih yaç duyduğu teknik araç, gereç ve malzeme alımı sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.2.16
2021
Birim faaliyetlerinde yıllık bazda sağlanan tasarruf oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE