Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%18

Ekonomik gelişimi desteklemek

HEDEF 2.4


Ulusal ve uluslararası işbirliklerinin fon, hibe, dış ilişkiler ve kentler diplomasisi düzeyinde sürdürülebilirliğini sağlamak


Sorumlu birim
Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Diğer harcama birimleri
Riskler
 • Fizibilitelerin / kavram notlarının tam ve eksiksiz olarak hazırlanmaması.
 • Projelerin zamanında uygulanamaması.
 • Uluslararası konjonktürde ülkelerin birbirleri ile olan ilişkilerinin kötüye gitmesi.
 • Ülkeler arasında zaman zaman olabilecek gerilimler.

Maliyet Tahmini
18.234.583,13 ₺
Tespitler
 • Genel bütçe vergi gelirlerinden dağıtılan payların yetersiz olmasından kaynaklanan sorunlar.
 • Yapılan organizasyonlarda, coğrafi konumumuzun riski öne sürülerek organizasyonlara katılımların düşük kalması veya bazı faaliyetlerin gerçekleştirilememesi.
 • Ülkeler arası gerilimler, ilişkilerin askıya alınması ile sonuçlanabilmektedir.

İhtiyaçlar
 • Hibe ve fon yoluyla mali kaynak yaratılması.
 • Kurum ve kent ihtiyaçlarının (teknik, kültürel, sağlık, sosyal vb.) yeni fon ve hibe kaynaklarıyla gerçekleştirilmesi.
 • Şehrimize fayda sağlayacak olan organizasyonların titizlikle araştırılarak planlanması.
 • Yapılacak uluslararası organizasyonlarla Gaziantep’in güvenli, rekabetçi, yatırıma açık bir kent olduğunun dünya bazında tanıtılması. Şehrimize yatırım yapacak kurum ve kuruluşların artırılması amacıyla lobi faaliyetlerinin artırılması. WEB üzerinden farklı dillerde erişim sağlanacak platformların oluşturulması.
PERFORMANS 2.4.1
2021
Yıllık yararlanılan ulusal ve uluslararası toplam hibe ve fon kaynağı sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%8
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.4.2
2021
Ulusal ve uluslararası hibe ve fon kaynaklarından yıllık bazda yararlanan toplam proje sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%8
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.4.3
Ulusal ve uluslararası kaynaklardan sağlanan yıllık hibe ve fon miktarı ( ₺ )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.4.4
Yıllık bazda katılım sağlanan toplam uluslararası organizasyon sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%8
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.4.5
Uluslararası veya küresel organizasyonun düzenlenmesine yönelik hazırlıkların tamamlanma oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%6
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.4.6
Yıllık bazda başvuru yapılan uluslararası presjli ödül sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%8
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.4.7
Yeni üye olunan uluslararası kuruluş sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%8
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.4.8
Mevcut üye olunan uluslararası kuruluşlarda daha etkili temsil ve konum elde edilmesine yönelik olarak yıllık bazda gerçekleştirilen çalışmaların ve girişimlerin sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%8
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.4.9
Yıllık bazda gözden geçirilen protokol sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%8
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.4.9
Yıllık bazda geçekleştirilen ortak faaliyet/proje sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%8
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.4.10
Birim faaliyetlerinde yıllık bazda sağlanan tasarruf oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE