Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 03

%0

Her alanda çevre ve sağlık standartlarının artırılarak, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre oluşturulması yoluyla yaşam kalitesini en üst düzeye taşımak

HEDEF 3.2


Kişi başına düşen yeşil alanları artırmak ve çevre dostu projeleri hayata geçirerek yaşam standartlarının artırılmasına destek olmak


Sorumlu birim
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Fen İşleri Müdürlüğü
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Riskler
  • Personel sayısındaki eksiklikler
  • Yer temininde yaşanan zorluklar

Maliyet Tahmini
45.500.000,0 ₺
Tespitler
  • Yeşil alanların ve park alanlarının yetersiz kalması
  • Çocukların gidebileceği sosyal alanların az olması
  • Alternatif etkinlik alanlarının yetersiz olması

İhtiyaçlar
  • Halkın farklı ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik park ve yeşil alan düzenlemelerinin yapılması
  • Her kesime hitap eden sosyal alanların artırılması
PERFORMANS 3.2.1
Salı pazarı bölgesinde Barış Parkı Meydan Düzenleme Projesinin tamamlanma yüzdesi ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.2.2
Masal Parkı Projesinin bitirilme oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.2.3
Çay boyu projesinin kalan etaplarının bitirilmesinden duyulan memnuniyet oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.2.4
Kişi başına düşen yeşil alan miktarı ( m² )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE