Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%0

Finansal etkinliği yüksek ve güçlü bir mali yapıya sahip olmak

HEDEF 2.1


Belediye alacaklarının sistematik olarak takibini yapmak


Sorumlu birim
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Tüm Birimler
Riskler
Genel ekonomik sıkıntılar
Maliyet Tahmini
250.000,0 ₺
Tespitler
  • Tahsilat oranının düşük olması
  • Su ve kira alacaklarının tahsilatında yaşanan zorluklar

İhtiyaçlar
  • Mevcut tahsilat oranlarının artırılması
  • Vergi ve Vergi Dışı Gelirlerde oluşabilecek kayıp ve kaçağın bitirilmesi
PERFORMANS 2.1.1
Belediyeye borcu bulunan vatandaşlarımıza ödeme emri düzenlenerek yapılacak bilgilendirme dönemleri ( ay )
HEDEFE ETKİSİ
%40
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.1.2
Denetim ekiplerimiz tarafından çıkılan denetim sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.1.3
Belediyenin mali durumu hakkında üst yönetime sunulan rapor sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.1.4
İcra Servisimizin etkin çalışma düzeyi ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.1.5
Ön ödemeli sayaç sistemine geçilme oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE