Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%0

Finansal etkinliği yüksek ve güçlü bir mali yapıya sahip olmak

HEDEF 2.2


Gelir artırıcı faaliyetleri uygulamaya koymak


Sorumlu birim
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Tüm Birimler
Riskler
  • Genel ekonomik sıkıntılar
  • Mevzuat bilgi eksikliği

Maliyet Tahmini
200.000,0 ₺
Tespitler
Tahsilat oranının düşük olması
İhtiyaçlar
  • Belediye alacaklarının etkin bir şekilde tahsil edilmesi
  • Vatandaşa çeşitli kanallar yoluyla ödeme yapma imkanının sağlanması
  • Alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması
PERFORMANS 2.2.1
Mobil Hizmet Araçları projesinin tamamlanma oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%40
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.2.2
Vatandaşlarımızın hızlı ve kolay ödeme yapma konusunda duydukları memnuniyet oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.2.3
Alternatif gelir kaynakları yaratılmasına yönelik kurulan komisyon sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.2.4
Belediye gayrimenkullerinin kiralanma işlemleri yüzdesi ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE