Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 06

%63

Çözüm ortaklarıyla birlikte, fırsat eşitliğini gözeterek, istihdam ve üretimi arttırarak kalkınan bir kent yaratmak

HEDEF 6.7


Yolsuzluk ve Yozlaşma ile Mücadele Etmek


brightness_1

6.7.1
Devlet Memurlarına Yönelik Yapılan Ön İnceleme Dosyası Sayısı


brightness_1

6.7.2
Devlet Memurlarına Yönelik Yapılan Araştırma Raporu Sayısı


brightness_1

6.7.3
Devlet Memurlarına Yönelik Yapılan Disiplin Soruşturması Sayısı


brightness_1 6.7.3 Devlet Memurlarına Yönelik Yapılan Disiplin Soruşturması Sayısı ( adet )

*

2020 yılının performans hedefi, 10/5/2021 tarihinde 8 değerinden 5 değerine güncellenmiştir.