Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.
STRATEJİK PLAN İZLEME VE KATILIM ARACI YÜZÖLÇÜMÜ: 53 km²   NÜFUS: 513.316 ( 2018 )
AMAÇ
01
Kaynak kullanımı, planlama, karar alma ve uygulama aşamalarına tüm paydaşların katılımcı, etkin ve verimli bir şekilde dâhil olduğu bir kent yaratmak

> İNCELE
%51
AMAÇ
02
Tüm canlıları farklılıklarıyla kapsayan, hak temelli, bilimsel, adil, güvenli ve eşitlikçi bir kent yaratmak

> İNCELE
%40
AMAÇ
03
Kapsayıcı, duyarlı ve yaygın hizmet ağına sahip, herkes için erişilebilir, sağlıklı, huzurlu ve sosyal bir kent yaratmak

> İNCELE
%38
AMAÇ
04
Gönüllülerin katkılarıyla sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere ve eğitime kolay ulaşılabilen 24 saat yaşanabilir marka bir kent yaratmak

> İNCELE
%40
AMAÇ
05
Sürdürülebilir ve yenilenebilir bir yaşam için kaynakları ileri dönüştüren, çevreci atık yönetimine sahip yeşil zengini bir kent yaratmak

> İNCELE
%46
AMAÇ
06
Çözüm ortaklarıyla birlikte, fırsat eşitliğini gözeterek, istihdam ve üretimi arttırarak kalkınan bir kent yaratmak

> İNCELE
%54
AMAÇ
07
Mimari açıdan özgün ve kent kültürünü yansıtan, güvenli, tercih edilen bir kent yaratmak

> İNCELE
%50
AMAÇ
08
İstenilen kenti yaratmak için gerekli kurumsal yapıya sahip olmak

> İNCELE
%36