Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 06

%63

Çözüm ortaklarıyla birlikte, fırsat eşitliğini gözeterek, istihdam ve üretimi arttırarak kalkınan bir kent yaratmak

HEDEF 6.7


Yolsuzluk ve Yozlaşma ile Mücadele Etmek


Sorumlu birim
Teftiş Kurulu Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
-
Riskler
Memur dışında çalışanlar ile ilgili soruşturma mevzuatı bulunmaması
Maliyet Tahmini
3.133.724,62 ₺
Tespitler
Yolsuzluk ve Yozlaşma ile Düzenli Olarak Mücadele Etme Gerekliliği
İhtiyaçlar
Yolsuzluk ve Yozlaşma ile Düzenli Olarak Mücadele Etmek
PERFORMANS 6.7.1
2020
Devlet Memurlarına Yönelik Yapılan Ön İnceleme Dosyası Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%35
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.7.2
2020
Devlet Memurlarına Yönelik Yapılan Araştırma Raporu Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.7.3
2020
Devlet Memurlarına Yönelik Yapılan Disiplin Soruşturması Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%35
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE