Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 06

%63

Çözüm ortaklarıyla birlikte, fırsat eşitliğini gözeterek, istihdam ve üretimi arttırarak kalkınan bir kent yaratmak

HEDEF 6.7


Yolsuzluk ve Yozlaşma ile Mücadele Etmek


Sorumlu birim
Teftiş Kurulu Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
-
Riskler
Memur dışında çalışanlar ile ilgili soruşturma mevzuatı bulunmaması
Maliyet Tahmini
3.133.724,62 ₺
Tespitler
Yolsuzluk ve Yozlaşma ile Düzenli Olarak Mücadele Etme Gerekliliği
İhtiyaçlar
Yolsuzluk ve Yozlaşma ile Düzenli Olarak Mücadele Etmek
Faaliyet ve Projeler

Devlet Memurlarına Yönelik Ön İnceleme, Araştırma Raporu, Disiplin Soruşturması İşlemleri Yapmak