Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 10

%67

Kurumsal kapasiteyi geliştirmek, çalışma motivasyonu ve performansını arttırmak ve bu yolla hizmet kalitesini yükseltmek

HEDEF 10.9


Kent genelinde zabıta denetim ve kontrol hizmetlerini, zamanında ve etkili bir şekilde yürütmek


brightness_1

10.9.1
Yıl İçerisinde Yapılacak Denetim Sayısı


brightness_1

10.9.2
Yıl İçerisinde Verilen Yasal İşlem Sayısı


brightness_1 10.9.1 Yıl İçerisinde Yapılacak Denetim Sayısı ( adet )