Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.
STRATEJİK PLAN İZLEME VE KATILIM ARACI YÜZÖLÇÜMÜ: 14.583 km²   NÜFUS: 1.228.620
AMAÇ
01
Vatandaşın ihtiyaçları doğrultusunda altyapı ve üstyapı hizmetlerini kaliteli, verimli, doğru ve zamanında gerçekleştirmek

> İNCELE
%47
AMAÇ
02
Kaliteli bir ulaşım ve trafik akışı için güvenli, erişilebilir ulaşım sistemleri geliştirmek

> İNCELE
%63
AMAÇ
03
Şehrin kalkınmasına ve istihdama katkı sağlayacak Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarıyla sanayi, teknoloji ve ticareti geliştirmek

> İNCELE
%35
AMAÇ
04
Kırsal kalkınmayı öncelik alarak, şehrin ekonomisini güçlendirmek

> İNCELE
%19
AMAÇ
05
Şehrin doğasını ve canlı ekosistemini korumak

> İNCELE
%51
AMAÇ
06
Çevreye duyarlı, kent estetiğini ön plana alan bir anlayış ile kentsel ve mekânsal gelişimi sağlamak

> İNCELE
%48
AMAÇ
07
Şehri eğitim, turizm, kültür, sanat ve spor alanlarında geliştirmek ve şehre bu alanlarda uluslararası nitelik kazandırmak

> İNCELE
%37
AMAÇ
08
Şehre ait tarihi ve kültürel değerleri temel alarak, şehrin marka değerini yükseltmek ve geleceğe taşımak

> İNCELE
%38
AMAÇ
09
Katılımcı ve istişareye dayalı bir yönetim anlayışıyla, hizmetlerin yürütülmesinde etkin koordinasyon ve iş birliğini sağlamak

> İNCELE
%57
AMAÇ
10
Kurumsal kapasiteyi geliştirmek, çalışma motivasyonu ve performansını arttırmak ve bu yolla hizmet kalitesini yükseltmek

> İNCELE
%53
AMAÇ
11
Sürdürülebilir gelişimi sağlamak, kaynakları etkin ve verimli kullanmak

> İNCELE
%69
AMAÇ
12
Sağlık ve sosyal alanda yaşam kalitesinin sürdürülebilir bir şekilde gelişmesine katkı sağlamak, Sağlığı Geliştiren Şehir Balıkesir marka değerini oluşturmak

> İNCELE
%38