Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 10

%67

Kurumsal kapasiteyi geliştirmek, çalışma motivasyonu ve performansını arttırmak ve bu yolla hizmet kalitesini yükseltmek

HEDEF 10.9


Kent genelinde zabıta denetim ve kontrol hizmetlerini, zamanında ve etkili bir şekilde yürütmek


Sorumlu birim
Zabıta Dairesi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
-
Riskler

Maliyet Tahmini
170.834.225,0 ₺
Tespitler
Vatandaş anketleri, bölge istişare toplantılarından gelen öneriler doğrultusunda tespit edilmiştir. Ayrıca PESTLE analizlerinde sosyokültürel alanda güvenlik sorunları bir tehdit unsuru olarak ele alınmıştır.
İhtiyaçlar
PERFORMANS 10.9.1
2020
Yıl İçerisinde Yapılacak Denetim Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%60
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 10.9.2
2020
Yıl İçerisinde Verilen Yasal İşlem Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%40
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE