Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 06

%58

Kurum içi yönetim hizmetlerinin verimliliğini, kurumsal kapasiteyi ve insan kaynakları kalitesini artırmak

HEDEF 6.1


Mesleki ve kişisel gelişime yönelik eğitimler vermek, etkinlikler düzenlemek, personelin niteliğini ve motivasyonunu artırmak


brightness_1

6.1.1
Personel başına eğitim süresi


brightness_1

6.1.2
Etkinlik yapılması


brightness_1 6.1.2 Etkinlik yapılması ( adet/kümülatif )