Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 08

%0

Van ilinde yangın, afet ve acil durumlara ilişkin bilincin gelişmesi, müdahale kapasitesini geliştirmek, kurum içi ve kurumlar arası sevk koordinasyon sağlamak

HEDEF 8.3


Yangın ve afet durumlarında şehrimizin insanlarının can ve mal kaybını asgariye indirmek


brightness_1

8.3.1
Alınan Araç ve Personel Sayısı


brightness_1

8.3.2
Eğitim Verilen İtfaiye Personel Sayısı


brightness_1

8.3.3
Statüsü Değişen Sayısı


brightness_1 8.3.2 Eğitim Verilen İtfaiye Personel Sayısı ( adet )