Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 08

%0

Van ilinde yangın, afet ve acil durumlara ilişkin bilincin gelişmesi, müdahale kapasitesini geliştirmek, kurum içi ve kurumlar arası sevk koordinasyon sağlamak

HEDEF 8.2


Afet Yönetimi ve Yangın Önleme Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi ve Sürdürülebilir Olması


brightness_1

8.2.1
Bina Yapımı


brightness_1

8.2.2
Hidran Sayısı


brightness_1

8.2.3
Kişisel Koruyucu ve Donanım Gereç Sayısı


brightness_1

8.2.4
Personel Alımı


brightness_1 8.2.4 Personel Alımı ( adet )