Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 08

%0

Van ilinde yangın, afet ve acil durumlara ilişkin bilincin gelişmesi, müdahale kapasitesini geliştirmek, kurum içi ve kurumlar arası sevk koordinasyon sağlamak

HEDEF 8.1


Tüm belediye hizmet binalarına doğal afetlerle ilgili planlama ve tedbirlerin alınmasının sağlanması


brightness_1

8.1.1
Eğitim Alan Personel Sayısı


brightness_1

8.1.2
Dağıtılan Broşür Sayısı


brightness_1

8.1.3
Uygunluk Raporu Sayısı


brightness_1 8.1.1 Eğitim Alan Personel Sayısı ( adet )