Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%0

Eğitimi, katılımcılığı ve eşitlikçi bir anlayışı önceleyen, öğrenciler ile halkın bütünleştiği sosyal kent yaşamını hayata geçirmek

HEDEF 2.1


Öğrencilerin, Kadınların, Çocukların ve Dezavantajlı Grupların Kentle Bütünleşmesi ve Sosyal Hayata Katılmasını Sağlamak


brightness_1

2.1.1
Sinop Belediyesi Ana Okulu (Tamamlanma Oranı)


brightness_1

2.1.2
Sinop Belediyesi Gençlik Merkezi (Tamamlanma Oranı)


brightness_1

2.1.3
Sinop Belediyesi Ana Okuluna Alınacak Çocuk Sayısı (Yıllık)


brightness_1

2.1.4
Ahşap Çocuk Parkları Yapılması (Yıllık Adet)


brightness_1 2.1.1 Sinop Belediyesi Ana Okulu (Tamamlanma Oranı) ( % )