Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%0

Eğitimi, katılımcılığı ve eşitlikçi bir anlayışı önceleyen, öğrenciler ile halkın bütünleştiği sosyal kent yaşamını hayata geçirmek

HEDEF 2.1
Öğrencilerin, Kadınların, Çocukların ve Dezavantajlı Grupların Kentle Bütünleşmesi ve Sosyal Hayata Katılmasını Sağlamak
İNCELE
HEDEF 2.2
Yoksulluğun ve Eşitsizliğin Asgariye İndirilmesi İçin Çalışmalar Yapmak
İNCELE