Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%0

Eğitimi, katılımcılığı ve eşitlikçi bir anlayışı önceleyen, öğrenciler ile halkın bütünleştiği sosyal kent yaşamını hayata geçirmek

HEDEF 2.1


Öğrencilerin, Kadınların, Çocukların ve Dezavantajlı Grupların Kentle Bütünleşmesi ve Sosyal Hayata Katılmasını Sağlamak


Sorumlu birim
Fen İşleri Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Riskler
  • Halkın adapte edilebilmesi
  • Kalifiye personel ihtiyacı

Maliyet Tahmini
9.250.000,0 ₺
Tespitler
  • Paydaşların ana okulu ve gündüz bakım evi talepleri
  • Gençliğe yönelik merkezlerin azlığı

İhtiyaçlar
  • Ana okulu, gündüz bakım evi yapılması
  • Bakım hizmetleri gerçekleştirilmesi
  • Gençlere yönelik fuar ve merkezlerin açılması
  • İnşaatlar için gerekli malzeme, personel veya ihale usulü ile yapılacak ise ihale
  • Fuarlar için yetkin kişilerin şehre getirilmesi
PERFORMANS 2.1.1
Sinop Belediyesi Ana Okulu (Tamamlanma Oranı) ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.1.2
Sinop Belediyesi Gençlik Merkezi (Tamamlanma Oranı) ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%40
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.1.3
Sinop Belediyesi Ana Okuluna Alınacak Çocuk Sayısı (Yıllık) ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.1.4
Ahşap Çocuk Parkları Yapılması (Yıllık Adet) ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE