Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 05

%18

Kentteki doğal yaşam alanlarını korumak ve artırmak, tarımda yenilikçi ve örnek, doğa ile uyumlu, insanlar ve diğer canlılar için yaşanabilir çevre koşulları oluşturmak

HEDEF 5.5


Yeni yeşil alan oluşturmak ve mevcut ile birlikte yeşil alanları koruyarak gelecek nesillere taşınmasını sağlamak


brightness_1

5.5.1
Bakımı Yapılacak Yeşil Alan Miktarı


brightness_1

5.5.2
Yeni Otomatik Sulama Sistemi Tesis Etmek


brightness_1

5.5.3
Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarı


brightness_1

5.5.4
Yeni Ağaç Dikimi Alan Sayısı


brightness_1

5.5.5
Yeni Yeşil Alan Miktarı


brightness_1 5.5.2 Yeni Otomatik Sulama Sistemi Tesis Etmek ( m² )