Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 04

%0

Dezavantajlı kesimlere öncelik verilerek vatandaşlara, sağlık, spor ve sosyal gereksinimlerini karşılayacak kapsayıcı hizmet vermek

HEDEF 4.5


Yoksulluk ve işsizlikle mücadele etmek


brightness_1

4.5.1
Yapılan Çalışma Sayısı


brightness_1 4.5.1 Yapılan Çalışma Sayısı ( adet )