Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 04

%0

Dezavantajlı kesimlere öncelik verilerek vatandaşlara, sağlık, spor ve sosyal gereksinimlerini karşılayacak kapsayıcı hizmet vermek

HEDEF 4.5


Yoksulluk ve işsizlikle mücadele etmek


Sorumlu birim
Özel Kalem Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Zabıta Müdürlüğü
  • Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
  • İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
  • Destek Hizmetleri Müdürlüğü
  • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
  • Fen İşleri Müdürlüğü

Riskler
Mali kaynakların yetersizliği. İstihdam politikalarının geliştirilmesi ve Kars'ta planlanan iş alanlarının 2024’te hayata geçirilmesi ile mümkündür.
Maliyet Tahmini
0,0 ₺
Tespitler
  • Kaldırımların şehir esnafı tarafından belediyenin koyduğu işgaliye sınırını aşması.
  • Şehir merkezinde yeterli otopark yerinin olmamasından dolayı trafik sıkışıklığına sebep olması.

İhtiyaçlar
Zabıta ekiplerinin ihtiyacı olan araç sayısının yetersiz olması.
PERFORMANS 4.5.1
Yapılan Çalışma Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%100
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE