Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%59

Kurumsal kaynakların yönetiminde; verimlilikle birlikteetkinliği sağlayarak kapasiteyi artırmak ve fiziki, mali kaynakları sürdürülebilir kılmak

HEDEF 2.1


Kurumsal denetim hizmetlerini etkin ve etkili bir şekilde yaparak devamlılığını sağlamak


brightness_1

2.1.1
Vatandaştan gelen şikayetlerin üst yönetimin onayıyla raporlanma işlemlerinin tamamlanma süresi


brightness_1 2.1.1 Vatandaştan gelen şikayetlerin üst yönetimin onayıyla raporlanma işlemlerinin tamamlanma süresi ( gün )