Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 08

%86

Finansal sürdürülebilirliği sağlamak

HEDEF 8.2


Kurumsal Kaynak Planlaması ile Tedarik Süreçlerini Tasarrufu Sağlayarak Şeffaf ve Hesap Verilebilir Bir Şekilde Yönetmek


brightness_1

8.2.1
Birimlerden Gelen Tedarik Taleplerinin İşlem Görme Oranı


brightness_1

8.2.2
KİK’e İtiraz Sonucunda İhale İptal veya Düzeltici İşlem Oranı


brightness_1

8.2.3
Kurumiçi Tedarik Taleplerinin Karşılanma Oranı


brightness_1 8.2.3 Kurumiçi Tedarik Taleplerinin Karşılanma Oranı ( % )

2021 hedeflenen değerindeki revizyon İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2021 Faaliyet Raporu'na göre yapılmıştır. 2022 hedeflenen değerindeki revizyon İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2022 Faaliyet Raporu'na göre yapılmıştır.

*

2021 yılının performans hedefi, 9/12/2023 tarihinde 62 değerinden 60 değerine güncellenmiştir.

2022 yılının performans hedefi, 9/12/2023 tarihinde 65 değerinden 62 değerine güncellenmiştir.