Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 08

%86

Finansal sürdürülebilirliği sağlamak

HEDEF 8.2


Kurumsal Kaynak Planlaması ile Tedarik Süreçlerini Tasarrufu Sağlayarak Şeffaf ve Hesap Verilebilir Bir Şekilde Yönetmek


Sorumlu birim
Satınalma Daire Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Riskler
  • Tedarik Süreç Standartlarına Uygun Mal ve Hizmet Arzının Olmaması
  • Doğal Afet, Yangın vb. Nedenlerle Belediye Envanterindeki Malzeme Zayiatı
  • Yüklenicilerin Teslimat Hükümlerini Yerine Getirememesi

Maliyet Tahmini
1.483.935.071,0 ₺
Tespitler
Kurumsal Kaynak Planlamasıyla İlgili İBB STS (Stok Takip ve Satınalma Programı) Yazılımının Tamamlanmamış Olması
İhtiyaçlar
İBB STS (Stok Takip ve Satınalma Programı) Yazılımının Uygulamaya Alınması
Faaliyet ve Projeler