Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 05

%51

Eskişehir’in yerelde kalkınmasını sağlamak

HEDEF 5.2


Turizm Potansiyeli Geliştirilecek ve Çeşitliliği Arttırılacak


brightness_1

5.2.1
Turizme yönelik kültürel, sosyal, sportif etkinlik sayısı


brightness_1

5.2.2
Turizm danışma merkezi sayısı


brightness_1

5.2.3
Turizm danışma bürosu sayısı


brightness_1

5.2.4
Turizme yönelik tanıtım çalışmalarının sayısı


brightness_1 5.2.1 Turizme yönelik kültürel, sosyal, sportif etkinlik sayısı ( adet/yıl )