Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 05

%51

Eskişehir’in yerelde kalkınmasını sağlamak

HEDEF 5.2


Turizm Potansiyeli Geliştirilecek ve Çeşitliliği Arttırılacak


Sorumlu birim
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • Zabıta Dairesi Başkanlığı
 • Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı

Riskler
 • Turizm hizmetlerine yönelik idari ve teknik kapasitenin yetersiz kalması
 • Turizme yönelik tanıtım faaliyetlerinin yetersiz kalması
 • Turizme yönelik konaklama imkânlarının talebi karşılamaması
 • Tarihi ve kültürel değer taşıyan yerlerin turizme kazandırılamaması

Maliyet Tahmini
4.729.000,0 ₺
Tespitler
 • Şehre kimlik katan önemli mekânlara ilişkin markalaştırma uygulamalarının teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması
 • Turizm türlerine özgü tanıtım, konaklama ve ulaşım altyapısının güçlendirilmesi ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi
 • Kültürel ve turistik değer taşıyan yerlerin belirlenmesi

İhtiyaçlar
 • Turizme yönelik kültürel, sosyal, sportif etkinlikler gerçekleştirilmeli
 • Turizme yönelik tanıtım çalışmaları arttırılmalı
 • Turizm danışma merkezi ve büroları açılmalı
 • Turizm altyapısı geliştirilmeli
PERFORMANS 5.2.1
2021
Turizme yönelik kültürel, sosyal, sportif etkinlik sayısı ( adet/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.2.2
2021
Turizm danışma merkezi sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.2.3
2021
Turizm danışma bürosu sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.2.4
2021
Turizme yönelik tanıtım çalışmalarının sayısı ( adet/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE