Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 05

%51

Eskişehir’in yerelde kalkınmasını sağlamak

HEDEF 5.1
Tarım ve Hayvancılık Desteklenecek
İNCELE
HEDEF 5.2
Turizm Potansiyeli Geliştirilecek ve Çeşitliliği Arttırılacak
İNCELE