Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 05

%51

Eskişehir’in yerelde kalkınmasını sağlamak

HEDEF 5.1


Tarım ve Hayvancılık Desteklenecek


brightness_1

5.1.1
Çiftçiye yönelik destekleme sayısı


brightness_1

5.1.2
İyi tarım uygulamalarının teşvik edilmesine yönelik proje sayısı


brightness_1

5.1.3
Kooperatif, birlik ve benzeri tüzel kişilerle yürütülen proje sayısı


brightness_1

5.1.4
Tarımsal üretim ve gelirlerin arttırılmasına yönelik eğitim sayısı


brightness_1 5.1.2 İyi tarım uygulamalarının teşvik edilmesine yönelik proje sayısı ( adet/yıl )