Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 05

%51

Eskişehir’in yerelde kalkınmasını sağlamak

HEDEF 5.1


Tarım ve Hayvancılık Desteklenecek


Sorumlu birim
Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
 • Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
 • Satınalma Dairesi Başkanlığı

Riskler
 • Ortak proje yürütme yeterliliğine sahip kooperatif bulunamaması
 • Kooperatifleşmeye yönelik olumsuz algı nedeniyle yeterince sivil inisiyatifin oluşmaması
 • Bürokratik süreçlerde aksaklık yaşanması
 • Tedarik sürecinde aksaklık yaşanması
 • Yapım işinin süresinde tamamlanamaması

Maliyet Tahmini
63.126.000,0 ₺
Tespitler
 • Kırsaldaki genç nüfusun azalması nedeniyle tarım ve hayvancılığın gerilemesi
 • Köy yerleşim alanlarının sürdürülebilirliğinin sağlanması, büyükşehirlerde köyden mahalleye dönüşen yerlerde hizmet erişiminin kolaylaştırılması
 • Organik tarımın yaygınlaştırılması
 • Kırsal kesime götürülen kamusal hizmetlerin sunumunda yenilikçi modellerin geliştirilmesi
 • İlçe bazlı yerel kalkınma programlarının oluşturulması. Yerel kalkınmaya yönelik sivil inisiyatiflerin teknik kapasitelerinin geliştirilmesi

İhtiyaçlar
 • Çiftçiye yönelik desteklemeler sürdürülmeli ve sürekliliğin sağlanması amacıyla merkezler kurulmalı
 • İyi tarım uygulamalarının teşvik edilmesine yönelik projeler yürütülmeli
 • Kooperatif, birlik ve benzeri tüzel kişilerle ortak projeler yürütülmeli
 • Tarımsal üretim ve gelirlerin arttırılmasına yönelik eğitim faaliyetleri yürütülmeli
PERFORMANS 5.1.1
2021
Çiftçiye yönelik destekleme sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.1.2
2021
İyi tarım uygulamalarının teşvik edilmesine yönelik proje sayısı ( adet/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.1.3
2021
Kooperatif, birlik ve benzeri tüzel kişilerle yürütülen proje sayısı ( adet/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.1.4
2021
Tarımsal üretim ve gelirlerin arttırılmasına yönelik eğitim sayısı ( adet/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE