Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 03

%33

Eskişehir’in yerleşme kalitesini ve dayanıklılığını arttırmak

HEDEF 3.2


Kentsel Dönüşüm Faaliyetleri Sürdürülecek


brightness_1

3.2.1
Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında görüşülen hak sahipleriyle uzlaşma oranı


brightness_1

3.2.2
Kentsel Dönüşüm Projesi alanlarında yürütülen uygulama çalışmalarının sayısı


brightness_1 3.2.1 Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında görüşülen hak sahipleriyle uzlaşma oranı ( % )