Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 03

%33

Eskişehir’in yerleşme kalitesini ve dayanıklılığını arttırmak

HEDEF 3.1
İmar Planlama ve Uygulama Faaliyetlerinin Etkinliği Arttırılacak
İNCELE
HEDEF 3.2
Kentsel Dönüşüm Faaliyetleri Sürdürülecek
İNCELE