Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 03

%33

Eskişehir’in yerleşme kalitesini ve dayanıklılığını arttırmak

HEDEF 3.2


Kentsel Dönüşüm Faaliyetleri Sürdürülecek


Sorumlu birim
Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
 • Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
 • Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı

Riskler
 • Proje revizyonu yapılması
 • Hak sahipleri ile uzlaşılamaması
 • Projelerin onay sürecinin uzaması
 • Mevzuat değişiklikleri nedeniyle aksaklıklar yaşanması
 • Kamuoyu nezdinde kentsel dönüşüme yönelik olumsuz bir algı oluşması

Maliyet Tahmini
130.941.000,0 ₺
Tespitler
 • Dönüşüm projelerinin ilan, planlama ve uygulama süreçleri kapsamında kent bütününe etkilerinin analizinin yapılması
 • Kentsel dönüşüm uygulamaları için fizibilite hazırlanması
 • İnsan sağlığı ve yerleşme güvenliğini tehdit eden unsurların kent ölçeğinde tespit edilmesi
 • Afetlere duyarlı kentsel dönüşüm ve nitelikli yapılaşmanın sağlanması, mekân ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi

İhtiyaçlar
 • Kentsel dönüşüm projelerine yönelik kamuoyunda olumlu bir algı oluşturulmalı ve hak sahipleri ile uzlaşma oranı artırılmalı
 • Kentsel Dönüşüm Projesi alanlarında yeni uygulama çalışmaları yürütülmeli
 • Afet risklerinin azaltılmasına yönelik yeni projeler geliştirilmeli
Faaliyet ve Projeler

Kentsel Dönüşüm Faaliyetleri
Kentsel Gelişim Projesi Islah ve Düzenleme Faaliyeti
Porsuk Çayı Rehabilitasyonu Projesi