Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%42

Eskişehir’de sürdürülebilir kentsel ulaşım sistemini geliştirmek

HEDEF 2.2


Toplu Taşıma Sistemlerinin Kullanım Oranı, Hizmet Kalitesi ve Çevreye Duyarlılığı Yükseltilecek


brightness_1

2.2.1
Tramvay hattı uzunluğu


brightness_1

2.2.2
Elektrikli toplu taşıma aracı sayısı


brightness_1

2.2.3
Akıllı durak sayısı


brightness_1 2.2.3 Akıllı durak sayısı ( adet )

2020 hedeflenen değerindeki revizyon Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 2020 Faaliyet Raporu'na göre yapılmıştır.

*

2020 yılının performans hedefi, 29/11/2023 tarihinde 119 değerinden 5 değerine güncellenmiştir.