Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%42

Eskişehir’de sürdürülebilir kentsel ulaşım sistemini geliştirmek

HEDEF 2.1


Alternatif Kent İçi Ulaşım İmkânları Geliştirilecek


brightness_1

2.1.1
Bisiklet yolu uzunluğu


brightness_1

2.1.2
Yayalaştırılan alan miktarı


brightness_1

2.1.3
Paylaşım sisteminde bulunan bisiklet sayısı


brightness_1

2.1.4
Alternatif kent içi ulaşımı teşvik etmek amacıyla yürütülecek faaliyet sayısı


brightness_1 2.1.4 Alternatif kent içi ulaşımı teşvik etmek amacıyla yürütülecek faaliyet sayısı ( adet/yıl )