Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 08

%0

Sosyal alanda yapılacak projelerle birlikte her açıdan halkımızın yanında olmak

HEDEF 8.2


Sosyal alanda hizmet üretmeye devam etmek


brightness_1

8.2.1
Etüt Çalışma Merkezlerinden duyulan memnuniyet oranı


brightness_1

8.2.2
Yapılan hobi bahçeleri sayısı


brightness_1

8.2.3
Sosyal yardım çalışmalarından duyulan memnuniyet oranı


brightness_1 8.2.1 Etüt Çalışma Merkezlerinden duyulan memnuniyet oranı ( % )