Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 08

%0

Sosyal alanda yapılacak projelerle birlikte her açıdan halkımızın yanında olmak

HEDEF 8.2


Sosyal alanda hizmet üretmeye devam etmek


Sorumlu birim
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Tüm Müdürlükler
Riskler
Yeterli talebin sağlanamaması
Maliyet Tahmini
2.000.000,0 ₺
Tespitler
  • Sosyal yardım çalışmalarının artırılması gerekliliği
  • Gençlerimizin yanında olma gerekliliği

İhtiyaçlar
Her kesime hitap edecek projelerin desteklenmesi
PERFORMANS 8.2.1
Etüt Çalışma Merkezlerinden duyulan memnuniyet oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 8.2.2
Yapılan hobi bahçeleri sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 8.2.3
Sosyal yardım çalışmalarından duyulan memnuniyet oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%50
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE