Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 04

%0

Altyapı ve üstyapı açısından yüksek standartlara sahip çağdaş bir il olmak

HEDEF 4.1


Vizyon projeler ile üst yapı alanında iyileştirmeler yaparak daha planlı bir merkezi yapıya sahip olmak


brightness_1

4.1.1
Planlı bir şehir merkezi için yapılan proje sayısı


brightness_1

4.1.2
Yapılan alışveriş merkezi sayısı


brightness_1 4.1.2 Yapılan alışveriş merkezi sayısı ( adet )