Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 06

%52

Kentin kadim kültürel mirasını koruyarak turizmin gelişmesini hedeflemek, kültür sanat etkinliklerinin toplumun her kesimine yayılmasına imkân tanımak ve sporun tüm branşlarında her türlü desteği sağlayarak geleneğini geleceğine taşımak

HEDEF 6.5


Kentin endemik flora ve faunasını kent estetiği tasarımında kullanmak


brightness_1

6.5.1
Kentimizin muhtelif yerlerinde sanatsal cephe kaplama sayısı m2


brightness_1

6.5.2
Kentin tarihi yapılarının restorasyon sayısı


brightness_1 6.5.2 Kentin tarihi yapılarının restorasyon sayısı ( adet )